Felhívás

Bölcsődei jelentkezésre

 

A Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde (HEB) várja azon Szülők jelentkezését, akik a 2023/24-es nevelési évben 2023. szeptemberétől, vagy azt követő időponttól szeretnék kérni 3 év alatti gyermekük bölcsődei elhelyezését.

Jelentkezés időpontja:

2023 május 2. – június 2. között,*

minden nap 9.00 órától – 12.00 óráig

Jelentkezés helye:

HEB székhelye (Katica Bölcsőde)

6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág u. 7.

Jelentkezés módjai:

A jelentkezéshez szükséges:

Felvételi kérelem nyomtatvány kitöltése és eljuttatása személyesen vagy e-mailben a HEB székhelyére. A nyomtatvány megtalálható a HEB honlapján à

https://bolcsodevasarhely.hu/wp-content/uploads/2023/02/Felveteli-kerelem.pdf

A bölcsődei felvétel menetéről, feltételeiről további információ a

https://bolcsodevasarhely.hu/wp-content/uploads/2022/06/Bolcsodei-felvetel-rendje.pdf oldalon található.

A gyermekek felvételéről 2023. június 2. napját követően hoz döntést az intézmény vezetője, melyről a bölcsődék vezetői e-mailben értesítik a Szülőket. A felvétel során a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 41.§-ban foglalt előírások az irányadók.

* Felvételi kérelmeket a jelentkezési időszak leteltét követően (egész évben) a meglévő üres férőhelyek arányában lehet benyújtani.

 

Kedves Szülők!

Ebben a rohanó világban egyre nagyobb szerepet tölt be a bölcsőde a családok életében. A Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde (HEB) bölcsődéi igyekeznek ezeknek a változásoknak, elvárásoknak megfelelni. Tagintézményeinkben szakmailag jól felkészült, lelkes szakemberek látják el a nevelő munkát. Nevelési-gondozási programunkban tükröződik, hogy igyekszünk olyan pozitív szokás és magatartásformákat megalapozni, melyek egy életre meghatározzák a gyermekek személyiségfejlődésének feltételeit.

A gyermek tapasztal, ismerkedik a világgal és önmagával, melyhez a napirenden belül igyekszünk minél több időt, helyet, alkalmat biztosítani számára az elmélyült játékra, tapasztalásra.

A bölcsődei nevelés-gondozás célja

Bölcsődéinkben a nevelés-gondozás célja, hogy a hozzánk járó gyermekek testi-lelki harmóniáját, kiegyensúlyozott fejlődését biztosítsuk. Viselkedési mintát és segítséget nyújtunk a személyiségük optimális fejlődéséhez. Célunk, hogy a bölcsődei életük minél színesebb, ingerekben gazdagabb és családias hangulatú legyen egy szeretetteljes légkörben.

Feladatai:
egészségvédelem, egészséges életmód megalapozása, az érzelmi fejlődés és szocializáció segítése

Napi 4-szeri étkezést biztosítunk a kisgyermekek számára, amit a városban működő közétkeztető cég szállít az intézménybe. A gyermekek étlapjait az élelmezési szabályoknak megfelelően állítják össze. A szakorvosi javaslattal rendelkező gyermekek részére a számukra megfelelő diétás ételek biztosítottak.
Időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatást nyújt bölcsődénk azoknak a családoknak, akik nem veszik igénybe a napközbeni ellátást, de alkalmanként nem tudják megoldani a gyermekük felügyeletét. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását integráltan valósítjuk meg. Az esetleges fejlődési rendellenességek, lemaradások felismerésében, korai fejlesztésben egy gyógypedagógus segíti a kisgyermeknevelők munkáját.

Tagintézményeink

Katica Bölcsőde

164 férőhely
6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág u. 7.

Apró-talpak Bölcsőde

106 férőhely
6800 Hódmezővásárhely, Oldalkosár u. 6.

Zsebibaba Bölcsőde

26 férőhely
6800 Hódmezővásárhely, Teleki u. 10.

Nyitva tartás: munkanapokon 6.00-17.00

Beiratkozás

A bölcsődékben az előjegyzés és a felvételi kérelem benyújtása egész évben folyamatos, a szülőknek - abban az esetben, ha több üres férőhely kínálat van, akkor - lehetősége lehet kiválasztani a neki tetsző, illetve lakóhelyéhez közelebb eső intézményt.

A jelentkezéssel/felvétellel kapcsolatos bővebb tudnivalók a „Bölcsődei felvétel rendje” cím alatt találhatók.

Napirend

A jól megszervezett folyamatos és rugalmas napirend a nevelés-gondozás feltételeit teremti meg és nagyfokú biztonságérzetet, kiszámíthatóságot nyújt a kisgyermekek számára. A napirenden belül az események követését úgy állítjuk össze, hogy az a gyermekek életkorának, fejlettségi szintjüknek megfeleljen, valamint az adott évszaknak is helytálljon.

Nyári napirend Téli napirend
6.00 Bölcsőde nyitása 6.00 Bölcsőde nyitása
6.00-8.00 Bevétel, szabad játék 6.00-8.00 Bevétel, szabad játék
8.00-8.30 Reggeli 8.00-8.30 Reggeli
8.30 Szabad játék a szobában, jó idő esetén készülődés az udvarra, kimenetel 8.30 Szabad játék a szobában
9.35 Tízórai az udvaron 9.35 Tízórai, készülődés az udvarra
10.30 Nagy meleg esetén folyadék kínálása 10.00 Szabad játék az udvaron, rossz idő esetén a szobában
10.55 Udvarról való bejövetel, fürdőszoba használata, ebédig szabad játék a szobában 10.45 Bejövetel az udvarról, fürdőszoba használat, ebédig szabad játék a szobában
11.30 Ebéd 11.20 Ebéd
12.00 Csendes pihenő 12.00 Csendes pihenő
14.30 Ébredési sorrendben fürdőszoba használata 14.30 Kint altatás esetén ébredési sorrendben overállból történő vetkőzés, fürdőszoba használata
15.00-ig Uzsonna 15.00-ig Uzsonna
15.30 Szabad játék az udvaron, folyamatos hazamenetel 15.20 Szabad játék a szobában, folyamatos hazamenetel
17.00 Bölcsőde zárása 17.00 Bölcsőde zárása