KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám:  21942
Intézményi iktatószám:  HEB-M-4/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

 

KISGYERMEKNEVELŐ/BÖLCSŐDEVEZETŐ HELYETTES

 

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A bölcsődevezető irányítása alatt ellátja a bölcsődével kapcsolatos adminisztratív feladatokat. A bölcsődevezető távolléte esetén teljeskörűen ellátja a bölcsőde vezetési feladatait. 0-3 éves korosztály napközbeni ellátása, az érvényben lévő szakmai, módszertani alapelvek figyelembevételével. A csecsemő és a kisgyermek harmonikus testi, szellemi és szociális fejlődésének elősegítése. Sajátos nevelésű gyermekek gondozása-nevelése.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Hódmezővásárhely
Álláshirdető szervezet bemutatása:  A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton: a Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde Munkaügyi Iroda részére történő megküldésével a munkaugy@bolcsodevasarhely.hu e-mail címen keresztül. Kérjük a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
  Büntetlen előélet
  Cselekvőképesség
  Magyar állampolgárság
  Erkölcsi bizonyítvány
Elvárt végzettség/képesítés:
  5. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi 
szakképzettség , Gyermek- és ifjúságvédelem, Középfokú kisgyermeknevelő képesítés OKJ, vagy Kisgyermeknevelő BA
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  2
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  0
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
  Felelősség-vállalás (alap)
  Pszichés terhelhetőség (alap)
  Érzelmi intelligencia (alap)
  Terhelhetőség (egyéb)
  Szakmai lojalitás (egyéb)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
  motivációs levél
  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje:  2023.06.28. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválaszott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt
A pályázat elbírálásának határideje:  2023.06.30. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  bolcsodevasarhely.hu, BDDSZ.HU,
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.07.01.
Publikálás tervezett időpontja:  2023.06.19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.