ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde

                                                                                      pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

                                                                                                           Gazdasági ügyintéző

   Munkakör/feladatkör betöltésére.

 

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az intézmény gazdasági, adminisztrációs feladatainak elvégzése, számlázás előkészítése, kimenő számlák felrögzítése, adatrögzítések elvégzése. Tárgyi eszköz modul kezelése és a leltározási selejtezési feladatkör elvégzése, koordinálása. Pénztári feladatok elvégzése, utalványozás, házi pénztár kezelése. Beszerzési eljárások lefolytatása. Költségvetés, pénzügyi beszámoló, szabályzatok készítése. Dolgozókkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok és partnerekkel kapcsolatos gazdasági ügyek intézése.

Betöltendő állás szakmacsoportja: adminisztráció

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Hódmezővásárhely

Álláshirdető szervezet bemutatása: Munkavégzés helye: 6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág utca 7.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton: a Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde Munkaügyi Iroda részére történő

megküldésével a munkaugy@bolcsodevasarhely.hu e-mail címen keresztül. Kérjük a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző

 

Feltételek, Előnyök
 Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

   Büntetlen előélet

     Cselekvőképesség

     Magyar állampolgárság

 Elvárt végzettség/képesítés:

 4. Érettségi,    vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés

felső     középfokú    részszakképesítés     vagy     szakképesítés          szakma     –     középfokú

 szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Titkársági és irodai munka, Középiskola/gimnázium, pénzügy, számvitel

 Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:

  Felsőfokú végzettség, emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelői végzettség

 A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

                     Probléma-megoldó készség (alap)

                     Irodai informatikai rendszerek, alkalmazások használata (ügyintézői)

                     Munkabírás (egyéb)

                     Terhelhetőség (egyéb)

                     Határidők betartása (egyéb)

 A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

          önéletrajz

          A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

          Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

          Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

          végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

 A pályázat benyújtásának határideje: 2024.02.06. 00:00

A pályázat elbírálásának módja: A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválaszott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.02.09. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: bolcsodevasarhely.hu, BDDSZ.HU,

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.02.19.

Publikálás tervezett időpontja: 2024.01.27.

 

 A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 
  


                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                 

                                                                                       ÁLLÁSPÁLYÁZAT

                                                                                                                             Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde
                                                                                                          pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

                                                                              Intézményvezető-helyettes

Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Az Egyesített Bölcsőde intézményvezető-helyettesének feladata az intézményvezető irányítása alapján az intézmény szakszerű és törvényes működtetésének, takarékos gazdálkodásának biztosítása, a ráruházott feladatok elvégzése, kapcsolattartás a bölcsődékkel, szakmai munka ellenőrzése a tagintézményekben. A mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott dokumentációk vezetése, havonkénti és éves jelentések, beszámolók elkészítése. A bölcsőde-finanszírozással kapcsolatos feladatok összehangolása, egyeztetése és ellenőrzése. Adatszolgáltatási, statisztikai kötelezettségek teljesítése.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Hódmezővásárhely
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: 6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág utca 7. A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton: a Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde Munkaügyi Iroda részére történő megküldésével a munkaugy@bolcsodevasarhely.hu e-mail címen keresztül. Kérjük a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését: Intézményvezető-helyettes
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 •  Büntetlen előélet
 •  Cselekvőképesség
 •  Magyar állampolgárság
Elvárt végzettség/képesítés:
 •  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális munka és tanácsadás, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet, I. rész, 1 táblázat 2.C. pontjában magasabb vezető számára előírt végzettség
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  3
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  3
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
 •  6 Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális munka és tanácsadás, Főiskola, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), Szociális munkás, Szociálpedagógus
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória:  B
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 •  Következetesség, kiszámíthatóság (vezetői)
 •  Kreativitás, innováció (vezetői)
 •  Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 •  Konfliktus-kezelés, érdekérvényesítés (vezetői)
 •  Vezetői funkciók ellátása (vezetői)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 •  motivációs levél
 •  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 •  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 •  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •  vezetői program
 •  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje:  2024.02.16. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:  A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.02.23. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  bolcsodevasarhely.hu, BDDSZ.HU,
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.04.01.
Publikálás tervezett időpontja:  2024.01.25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.