ÁLLÁSPÁLYÁZAT


                                                                                                          Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde
                                                                                                  HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EGYESÍTETT BÖLCSŐDE
                                                                                        pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

                                                                          BÖLCSŐDEVEZETŐ

                                                                                                                   Munkakör/feladatkör betöltésére.
 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A bölcsőde irányítása és képviselete a vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok és utasítások szerint. Az intézményvezető irányítása alatt megszervezi, koordinálja és ellenőrzi a bölcsőde dolgozóinak szakmai tevékenységét. Együttműködik a szakmai vezetőkkel. Az intézmény alaptevékenységébe tartozó vezetői feladatok, továbbá a költségvetési szerv hatáskörébe tartozó gazdálkodási feladatok ellátása. Felelős a kisgyermekek napközbeni ellátásának jogszabályban megfogalmazott gondozást, testi és szellemi fejlődést elősegítő környezet megteremtéséért. Naprakészen vezeti a bölcsőde szakmai dokumentációját. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály hatáskörébe utal.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  szociális és gyámügy
FEOR besorolás:  
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Hódmezővásárhely
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: 6800 Hódmezővásárhely, Teleki utca 10. A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton: a Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde Munkaügyi Iroda részére történő megküldésével a munkaugy@bolcsodevasarhely.hu e-mail címen keresztül. Kérjük a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 •  Büntetlen előélet
 •  Magyar állampolgárság
Elvárt végzettség/képesítés:
 •  5. Felső középfokú szakképesítés emelt szintű szakképesítés, szakképesítés-ráépülés szakképesítés felsőfokú szakirányú szakképzettség technikusi szakképzettség , Gyermek- és ifjúságvédelem, Főiskola, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet, I. rész, 1 táblázat 2.C. pont
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  3
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  3
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
 •  Nem áll fenn vele szemben gyermekek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény elleni eljárás
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 •  Következetesség, kiszámíthatóság (vezetői)
 •  Kreativitás, innováció (vezetői)
 •  Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 •  Konfliktus-kezelés, érdekérvényesítés (vezetői)
 •  Vezetői funkciók ellátása (vezetői)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 •  motivációs levél
 •  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 •  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 •  szakmai program
 •  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje:  2024.05.17. 00:00 óra
A pályázat elbírálásának módja:  A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.05.24. 00:00 óra
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  bolcsodevasarhely.hu, BDDSZ.HU,
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.06.01.
Publikálás tervezett időpontja:  2024.04.22.

                                                                                           ÁLLÁSPÁLYÁZAT


                                                                                                                                Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde
                                                                                                              pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

                                                                                   Intézményvezető-helyettes

                                                                                                                                            Munkakör/feladatkör betöltésére.
 
 
 
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  Az Egyesített Bölcsőde intézményvezető-helyettesének feladata az intézményvezető irányítása alapján az intézmény szakszerű és törvényes működtetésének, takarékos gazdálkodásának biztosítása, a ráruházott feladatok elvégzése, kapcsolattartás a bölcsődékkel, szakmai munka ellenőrzése a tagintézményekben. A mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott dokumentációk vezetése, havonkénti és éves jelentések, beszámolók elkészítése. A bölcsőde-finanszírozással kapcsolatos feladatok összehangolása, egyeztetése és ellenőrzése. Adatszolgáltatási, statisztikai kötelezettségek teljesítése.
Betöltendő állás szakmacsoportja:  szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya:  Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
  Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye:  Hódmezővásárhely
Álláshirdető szervezet bemutatása:  Munkavégzés helye: 6800 Hódmezővásárhely, Hóvirág utca 7. A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton: a Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde Munkaügyi Iroda részére történő megküldésével a munkaugy@bolcsodevasarhely.hu e-mail címen keresztül. Kérjük a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését: Intézményvezető-helyettes
Feltételek, előnyök
Pályázati feltételek
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
 •  Büntetlen előélet
 •  Cselekvőképesség
 •  Magyar állampolgárság
Elvárt végzettség/képesítés:
 •  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális munka és tanácsadás, 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet, I. rész, 1 táblázat 2.C. pontjában magasabb vezető számára előírt végzettség
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  3
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év):  3
Pályázat elbírálása során előnyt jelent
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
 •  6. Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Szociális munka és tanácsadás, Főiskola, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), Szociális munkás, Szociálpedagógus

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő járművezetői engedély kategória:  B
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
 •  Következetesség, kiszámíthatóság (vezetői)
 •  Kreativitás, innováció (vezetői)
 •  Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
 •  Konfliktus-kezelés, érdekérvényesítés (vezetői)
 •  Vezetői funkciók ellátása (vezetői)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
 •  motivációs levél
 •  A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 •  Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 •  Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •  vezetői program
 •  végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
A pályázat benyújtásának határideje:  2024.05.10. 00:00 óra
A pályázat elbírálásának módja:  A benyújtott pályázatok értékelése alapján a kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt
A pályázat elbírálásának határideje:  2024.05.20. 00:00 óra
A pályázati kiírás további közzétételének helye:  bolcsodevasarhely.hu, BDDSZ.HU,
Állás tervezett betöltésének időpontja:  2024.06.01.
Publikálás tervezett időpontja:  2024.04.12.